Χρόνος αποστολής και παράδοσης παραγγελίας


Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια η παραγγελία σας να αποσταλεί την ίδια μέρα αλλά, σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη. Ο χρόνος παράδοσης ποικίλλει, αναλόγως με τον προορισμό. Για λόγους ανωτέρας βίας, μπορεί να μην είναι δυνατή η παράδοση της παραγγελίας σας εντός του σύνηθες χρονικού διαστήματος. Τότε, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για το ενδεχόμενο ακύρωσης της παραγγελίας σας