Τρόποι πληρωμής - ασφάλεια συναλλαγών


Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Ευρώ

 1. Αντικαταβολή (επιπλέον χρέωση 2 ευρώ)
 2. Με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς. Ως αιτιολογία, να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός της παραγγελίας και το όνομα που καταχωρήσατε σε αυτή και να αποσταλεί το αποδεικτικό στο: sales@myfirm.gr. Όταν γίνεται μέσω internet banking, βεβαιωθείτε ότι τα έξοδα βαρύνουν τον εντολέα. Αν δεν κατατεθούν χρήματα, η ηλεκτρονική παραγγελία σας ακυρώνεται με την παρέλευση πέντε εργάσιμων ημερών
 3. Μέσω PayPal
 4. Μέσω EveryPay

«Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypayγίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EveryPay, μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:

https://www.everypay.gr/terms-and-conditions

"Recognizing the importance of electronic payment security, EveryPay is a licensed Payment Institution by the Bank of Greece (Decision No. 280/3 / 23-7-2018 GG B 3010 / 25-7-2018), and manages securely card payment transactions, in accordance with the regulatory framework of the card transaction security management standard. Everypay is certified in accordance with the PCI DSS compliance standards. All Everypay services are made through secure connections with 256bit SSL certificates. EveryPay also supports the ability to use the 3D Secure service, an additional security token for VISA & MasterCard. The Payer then has to enter his personal secret code to complete the transaction successfully".

For more information about EveryPay, you can visit the link:

https://www.everypay.gr/terms-and-conditions


 • Alpha Bank
 • Όνομα Δικαιούχου: ΣΑΛΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
 • Λογαριασμός: 3300 0200 2031 728
 • IBAN: GR89 0140 3300 3300 0200 2031 728

 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Όνομα Δικαιούχου: ΣΑΛΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
 • Λογαριασμός: 5617095219921
 • IBAN:GR83 0172 6170 0056 1709 5219 921


 • Μπορεί να εκδοθεί απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο (επιλογή κατά την ηλεκτρονική ή την τηλεφωνική παραγγελία)
 • Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση: Τηλ 6976867368